vijesti o tvrtki

  • Vrste i primjena kvarcnog stakla

    Kvarcno staklo izrađeno je od kristala i silicijum silicida kao sirovina.Izrađuje se topljenjem pri visokim temperaturama ili kemijskim taloženjem pare.Sadržaj silicijevog dioksida može biti do 96-99,99% ili više.Metoda taljenja uključuje električnu metodu taljenja, metodu rafiniranja plina i tako dalje.Prema t...
    Čitaj više
  • Ispravan način produljenja vijeka trajanja kvarcnih cijevi

    Ispravan način za produljenje vijeka trajanja kvarcne cijevi (1) Strogi tretman čišćenja.Ako se na površini kvarcnog stakla kontaminira vrlo mala količina alkalnih metala kao što su natrij i kalij i njihovi spojevi, oni će postati kristalne jezgre kada se koriste na visokim temperaturama i s...
    Čitaj više